Her fighter vi for forskellige tiltag!
Webfighter.dk

Kvit smøgerne med en e-cigaret

Det kan være enormt svært at stoppe med at ryge cigaretter. For det første er der skræmmende mange afhængighedsskabende stoffer deri, men for nogle er cigaretterne også en vane og et socialt omdrejningspunkt. Måske sidder du nu og undersøger, hvilke muligheder du har for at slippe af med rygningen. Måske har du uden held allerede prøvet nogle af de forskellige midler, du kan købe på apoteket. En e-cigaret kan være løsningen for dig. Hvert år opnår rigtig mange mennesker et succesfuldt rygestop ved at skifte til en e-cigaret – eller en ’damper’ som nogle kalder det.

Faktisk er en e-cigaret så godt et rygestopmiddel at regeringerne, sundhedsorganisationer og forskere i både England og Frankrig anbefaler dem som et mindre skadeligt alternativ til rygning. Flere studier og forskningsresultater fastslår nemlig, at e-cigaretter er langt mindre skadelige for helbredet og sundheden, end almindelige tobaksprodukter er. Medierne er slemme til at skabe et skræmmebillede af e-cigaretter som værende direkte skadelige for helbredet og omgivelserne. Deres påstande bunder i dårlig forskning, fejlfortolkede resultater og vildledende information fra utroværdige kilder, og der er derfor ikke hold i dem. Du kan trygt slippe fri fra cigaretternes lænker ved at skifte til e-cigaretter og derved få en langt sundere hverdag.

Hvad er en e-cigaret?

En helt simpel e-cigaret består overordnet set af tre dele; et mundstykke, en atomizer og et batteri. Batteriet sender strøm gennem en lille glødetråd, der sidder inde i atomizeren. Glødetråden får væsken i atomizeren til at fordampe, så du kan inhalere den. Der er altså tale om en fordampningsproces og ikke en forbrændingsproces, som det gør sig gældende ved almindelige tobakscigaretter. Selve e-væsken indeholder propylenglycol (PG) og vegetabilsk glycerin (VG). Nogle af væskerne indeholder forskellige mængder af nikotin, og det er muligt at købe at hav af forskellige smagsvarianter. En e-cigaret indeholder og udskiller altså ingen kræftfremkaldende stoffer. Den indeholder heller ingen tjære, kulilte eller nogle af de omtrent 4000 andre skadelige stoffer og kemiske forbindelser, der findes i almindelige cigaretter.

Der findes mange forskellige varianter af e-cigaretter. De fås i et utal af farver og størrelser, og nogle kan justeres, så de passer til brugerens egne behov. Disse er dog henvendt til de personer, der har erfaring med e-cigaretter, så de bruges korrekt. Fælles for de mange varianter er det, at de har til formål at fordampe e-væsken, så brugeren kan slippe cigaretterne. Det anslås, at e-cigaretter har hjulpet op mod 200.000 danskere med at kvitte smøgerne helt eller delvist.

E-cigaretter og dit helbred

I 2015 offentliggjorde den engelske sundhedsmyndighed, Public Health England, en undersøgelse, der konkluderede, at e-cigaretter er 95 % mindre skadelige end rygning af almindelige cigaretter. Desuden kunne de ikke finde beviser for, at e-cigaretter har en skadelig virkning på sine omgivelser. Det har to amerikanske sundhedsmyndigheder undersøgt yderligere. De kiggede på mængden af skadelige partikler i luften i en dårligt ventileret e-cigaretbutik, hvor luften var tyk af damp fra e-cigaretter. På baggrund af deres resultater kunne de fastslå, at koncentrationen var lige så lav som i et gennemsnitligt amerikansk hjem. E-cigaretter er altså ikke skadelige for omgivelserne.

Hver eneste år dør omkring 14.000 danskere alene på grund af rygerelaterede problemer og sygdomme. Du kan være med til at gøre en forskel og sænke tallet ved at skifte til en e-cigaret, og du gør både dig selv og dine omgivelser en tjeneste. Dansk E-cigaret har et stort udvalg af både e-cigaretter og e-væske, så du har rig mulighed for at finde en e-cigaret og en smagsvariant, der kan hjælpe dig til at opnå et røgfrit liv. De har en grundig beskrivelse af hvert produkt, så du altid ved, hvad du køber.