Her fighter vi for forskellige tiltag!
Webfighter.dk

Beskyttet musik

Hvad er ophavsret?

 

På denne side vil vi gå i dybden omkring ophavsretten og hvordan den fungerer i forhold til musik og lignende. Når man taler om ophavsret drejer det sig om at man beskytter det værk man har produceret. Man kan sammenligne det med når et firma udvikler en ny teknik de bruger i deres produkter som f.eks. en fingeraftrykslæser i en telefon, så søger de patent og copyright på dette, så andre ikke kan efterligne det de har opfundet. Hvis man har produceret et musiknummer eller skrevet en bog har man ophavsretten til dette da man er skaber af musiknummeret eller bogen. Det betyder at når man udgiver sin produktion, så kan man stille krav til sit pladeselskab eller sit forlag og på den måde sikre sig at man får penge for sit værk. Det er på samme måde at en forfatter sikrer sig at få betaling for sine tekster når en skole f.eks. kopierer og bruger en tekst i undervisningen, men ikke køber hele bogen som forfatteren har skrevet. I stort set alle lande i verden er der en lovgivning omkring ophavsretten, og det betyder også at en musiker eller forfatter kan sikre sig at de kan få opfyldt deres krav og få betaling når et værk bliver udgivet i andre lande end det land de selv kommer fra og har produceret sit værk i.

 

Hvorfor eksisterer ophavsretten?

 

Ophavsretten er blevet grundlagt med henblik på at skabe en sikkerhed for skaberne af f.eks. musik. Sikkerheden består i at musikeren er sikret at vedkommende får penge for sit arbejde, men også så man er sikret at musikeren via sin betaling for musikken har muligheden for at skabe mere og ny musik. Hvis man ikke får betaling for de værker man producerer har man af gode grunde ikke et incitament for at forsætte med at producere musik, da man på den måde ikke kan danne et levegrundlag. Ved siden af betaling som er en væsentlig del, så sikrer man også at musikerens musik ikke bliver misbrugt, da alle der ønsker at spille musikken eller bruge den i andre henseender skal bede om lov hos musikeren eller dennes pladeselskab før musikken må bruges. Derfor kan musikeren bestemme om vedkommende ønsker at et musiknummer f.eks. bruges i en spillefilm eller ligger offentlig tilgængeligt på musiktjenester som f.eks. Youtube. Vi har alle sammen prøvet at søge efter en sang på Youtube og ikke kunne få lov til at afspille musikken, da pladeselskabet ikke har givet den uploadende bruger lov til at bruge musikken. Ophavsretten er altså derfor en musikers sikkerhedsnet i forhold til hans arbejde, og man kan sammenligne det med en overenskomst og en fagforening der sikrer at du får din løn når du som lønmodtager udfører et stykke arbejde for din arbejdsgiver.

 

Hvad hvis vi afskaffer ophavsretten?

 

Hvis vi afskaffer ophavsretten vil det i det store billede skabe kaos, da der ikke vil være nogen til at sikre kunsterne af den kultur der bliver skabt. Når man kigger på det danske marked for musik er der nogle store spillere som Spotify, Deezer og Apple Music der alle sikrer at når du afspiller et musiknummer hos en af disse tjenester, så får kunsteren et beløb for hver afspilning. Hvis vi afskaffer ophavsretten vil disse tjenester ikke kunne fungere og vi vil se et marked hvor ulovlige fildelingstjenester vil kunne sprede musikken uden kontrol, og musikerne ikke vil have en jordisk chance for at opkræve penge for det arbejde de laver. Hvis musikerne ikke får penge for deres arbejde og samtidig kan kontrollere hvor deres musik bliver brugt, så er det med garanti at der inden for en meget kort periode ikke vil være særligt mange musikere der gider at bruge deres tid på at producere og udgive musik, da de så ikke vil kunne leve af dette.